mdkmed

משאבות הזנה, הזרקה, עירוי, דם, אינסולין ונשימה

משאבות קלות לתפעול, מתאימות למתכלים סטנדטיים, עם מאגר נתוני תרופות המאפשר תוספת ועדכון

MDK

משאבות עירוי, הזנה והזרקה

MDK products

משאבת הזרקה

Syringe Pump

משאבת הזנה

Feeding Pump

משאבת עירוי

Infusion Pump

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH