opragon

מניעת זיהומים באיזור הסטרילי בחדר ניתוח באמצעות טיפול ייחודי באוויר - ULTRA CLEAN AIR -

מערכת OPRAGON החדשנית תוצרת שוודיה, מאפשרת מניעת זיהומים בחדר הניתוח ובשטח הסטרילי, עד לרמה של פחות מ-10CFU למ”ק, על פי התקנים המחמירים בעולם המתגבשים בתקופה זו, ומיושמים בבתי החולים באירופה.

Avidicare Opragon תקרה למינארית לחדר ניתוח

מערכת Opragon היא טכנולוגיה ייחודית לחדרי ניתוח, המביאה את רמת הזיהום למינימום של פחות מ- 10CFU (בתקרה למינרית רגילה המדד הבקטריאלי הוא כ-50CFU)
אופרגון היא מערכת אוורור תקרתית, חדשנית שפותחה כדי להפחית בכלמעלה מ-40% את הסיכון לזיהום במהלך הניתוח, וליצור אוויר אולטרא נקי (Ultra Clean Air) בחדר הניתוח, באיזור הסטרילי במיוחד.
עיקרון הפעולה של המערכת נקרא טמפרטורה נשלטת – TAF תוך כדי אספקת אוויר מקורר בכ-1 מעלה פחות באזור הסטרילי מאשר בשאר החדר, ויוצר יניקה מהירה של האוויר מבלי להפריע לצוות או ליצור קור על ראש\כתפיים\צוואר לצוות סביב שולחן הניתוחים.
המערכת מיושמת בבתי חולים רבים באירופה, ומוכחת כמפחיתת זיהומים אל מתחת למדד 10CFU.

המערכת מדגם – Opragon 8 יוצרת סביבה של אוויר אולטרא נקי המונע הגעת חלקיקים וחיידקים בחדר הניתוח לאיזור הסטרילי.
באמצעות הטכנולוגיה הייחודית של TAF, שמונה ראשי האוויר של המערכת מספקות אוויר מקורר יותר מעל האיזור הסטרילי, ויוצר יניקה טבעית של זרימת האויר בחדר לפתחי היניקה.  כמות האויר הזורמת היא גדולה בהרבה מהמקובל כיום, וייחודיות המערכת היא בכך שהצוות אינו חש בכך תוך כדי זרימת האויר, ויכול להמשיך בניתוח  ללא השפעות של זרימת אויר קר כמקובל כיום.
העיצוב הייחודי בשילוב עם הצפיפות הגבוהה יותר של האוויר קריר מבטיחים את בטיחות החולה וניצול אנרגטי יעיל של זרימת האויר.
המערכת מאפשרת לשבור את זרמי האויר שנוצר על ידי חום גופם של אנשי הצוות, ובמקביל מונע מערבולת אויר מיותרת.
מערכת האוורור מפנה באופן פעיל את החלקיקים שנשאו חיידקים, לפני שיש ביניהם מגע לסביבת האיזור הסטרילי בחדר הניתוח.
Opragon 8 מורכב מליבה מרכזית של זרימת אוויר אנכית המקיפה את אזור הניתוח, הצוות, והחולה.
המערכת מספקת אוויר HEPA מסוננן ישירות מהיט”א.
מערכת 8 Opragon מותקנת בתקרת חדר הניתוח, מעל האיזור הסטרילי, עם פתרון לתקרות נמוכות ויכולה התחברות לתעלות האויר גם מלמעלה או מן הצדדים, לפי תנאי החדר.
ראשי האוויר, הם הפטנט הייחודי של היצרן השוודי AVIDICARE, מחולקות באופן שווה בתקרה מסביב לאופראגון 8, ובנוסף ראשי אוויר נוספים בהיקף החיצוני.
חלק זה של המערכת מדלל את מספר החלקיקים הנושאים חיידקים ומקטין את מספר החיידקים באוויר.
Opragon 8 משולבת בקלות בתקרה של חדר, בבנייה חדשה, הפתרון מותקן יחד עם חלקי מערכת אוורור האחרים של החדר, ובעת שיפוץ ניתן להסתייע ביצרן לתכנון המערכת בצורתם ומיקומם המותאמים לכל פרויקט.

Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare
Opragon אופרגון
Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH