opragon

תקרה למינרית בחדר ניתוח

המערכת החדשנית תוצרת שוודיה, מאפשרת בידוד בקטריאלי מקסימאלי של איזור הניתוח באמצעות זרימת אויר בלחץ מבוקר

Avidicare Opragon תקרה למינארית לחדר ניתוח

מערכת אופרגון היא ייחודית לאוויר נקי במיוחד בחדרי ניתוח.
Opragon היא מערכת אוורור חדשנית שפותחה כדי להפחית את הסיכון לזיהום במהלך הניתוח,
וליצור אוויר נקי במיוחד בחדר הניתוח כולו.
המערכת מבוססת על שילוב מהפכני של אוורור מעורב קלאסי (שמדלל את מספר החלקיקים הנשאפים על ידי חיידקים) בפריפריה של החדר וזרימה חד כיוונית באמצע החדר.
העיקרון נקרא טמפרטורה נשלטת – AirFlow – בטכנולוגיית Tcaf או TAF.
עם TAF, Opragon מייצר רמה מעולה של טיהור אויר בכל חדר הניתוח.
אספקת אוויר מקורר במקצת באזור סביב שולחן הניתוחים, בעוד מחליפי אוויר חיצוניים במרווחים מסודרים מסדירים את טמפרטורת החדר, אופרגון יוצר סביבה נקייה במיוחד.

המערכת מסוג Opragon 8 יוצרת סביבה של אוויר נקי במיוחד המונע הגעת חלקיקים וחיידקים בחדר הניתוח לאיזור הסטרילי.
באמצעות הטכנולוגיה הייחודית שלנו TAF, שמונה מקלחות האוויר של המערכת מספקות אוויר מעט מקורר יותר למרכז החדר.
העיצוב הייחודי בשילוב עם הצפיפות הגבוהה יותר של האוויר קריר מבטיחים את בטיחות החולה וניצול אנרגטי יעיל של זרימת האויר.
המערכת מאפשרת לשבור את זרמי האויר שנוצר על ידי חום גופם של אנשי הצוות, ובמקביל מונע מערבולת אויר מיותרת.
מערכת האוורור מפנה באופן פעיל את החלקיקים שנשאו חיידקים, לפני שיש בינהם מגע לסביבת חדר הניתוח.
Opragon 8 מורכב מליבה מרכזית של זרימת אוויר אנכית המקיפה את אזור הניתוח, הצוות, והחולה.
המערכת מספקת אוויר מסוננן HEPA מסוננת מהיט”א המצוידת בסוללה לחימום וקירור.
מערכת Opragon מותקן בתקרת חדר הניתוח, יכולה להיות מחובר גם מלמעלה או מן הצדדים, לפי תנאי החדר. המקלחות החיצוניות באוויר מחולקות באופן שווה בתקרה מסביב לאופראגון 8.
חלק זה של המערכת מדלל את מספר החלקיקים הנושאים חיידקים ומקטין את מספר החיידקים באוויר.
Opragon 8 משולבת בקלות בתקרה של חדר, ללא צורך לנצל את מערכת האוורור הקיימת של הבניין.
לבנייה חדשה, הפתרון מותקן יחד עם חלקי מערכת אוורור האחרים של החדר, צורתם ומיקומם מותאמים לכל פרויקט.

Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare
Opragon אופרגון
Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH