blank
blank
ULTRA CLEAN AIR

בחדרי ניתוח
לניתוחים פתוחים

זרימת אויר גבוהה יותר, מעל השטח הסטרילי, רמת הזיהום באיזור חתך הניתוח יורדת דרמטית

התאמה לחדרי ניתוח

חדרי ניתוח רגילים
חדרי ניתוח היברידיים

התקן התקרה מותאם לכל מתאר של חדר ניתוח, גם לתקרות נמוכות וגם לחדרים גדולים במיוחד.

שילוב במתאר החדר

משתלב עם מנורות הניתוח
מתגבר על מכשולים

זרימת האויר החזקה אינה מורגשת על ידי הצוות הרפואי, ומתגברת על מכשולים כגון: בומים ותאורה.

מניעת זיהומים בחדר ניתוח

מערכת למניעת זיהומים בחדר ניתוח בשילוב עם מנורת ניתוח


מערכת התקרה של אופרגון יוצרת החדר ניתוח ULTRA CLEAN AIR. ההתקן מתממשק למערך מיזוג האויר של חדר הניתוח ובאמצעות מערך של ראשי אויר, פטנט ייחודי של היצרן, מאפשרת זרימת אויר גבוהה יותר, מעל השטח הסטרילי והדיפת המזהמים באויר לפתחי היניקה. רמת הזיהום באיזור חתך הניתוח יורדת דרמטית ל - cfu/m3 0.38 (בתקרה למינרית רגילה, רמת הזיהום היא כ- CFU/m³ 50-100)

שילוב מנורות ניתוח עם מערכת למניעת זיהומים
שילוב עם מנורות ניתוח לחדרים חדשים או בשיפוץ
המערכת משתלבת במתאר חדר הניתוח, ובשלבי התכנון ניתן פתרון לחדרים עם תקרה נמוכה, היברידיים ועוד.
המחשה לטורבולציות אויר בחדר ניתוח
השוואת טורבולציות הדגמת תנועת אויר בחדר
במיזוג אויר רגיל-האויר מתערבל בתקרה למינרית - האויר חוזר באופרגון - האויר נדחס לכיוון פתחי היניקה.
אופרגון-היצרן
AVIDICARE AB תוצרת שוודיה
היצרן השוודי מתמחה בתחום האויר הנקי, במיוחד לחדרי ניתוח. OPRAGON-ultra-clean air הוא פטנט ייחודי בעולם.
שילוב אופרגון באיזור הסטרילי בחדר ניתוח
שיפור תנאי עבודת הצוות אינו מקפיא ואינו דורש לבוש מיוחד
השימוש במערכת אופרגון בחדר ניתוח, משפר לאין ארוך את תנאי הצוות בזמן הניתוח, משפר יכולת עבודה באיזור מקורר.
התקן תקרה אופרגון למניעת זיהומים בחדר ניתוח
רמות חיידקים באוויר תוצאות ממוצעות
0.38 cfu/m3 באיזור חתך הניתוח 1.5 cfu/m3 באיזור שולחן הכלים - 4,1 cfu/m3 מחוץ לאיזור הניתוח.
סימולציה לזרימת האויר בחדר ניתוח
הדמייה לתנועת אויר טור ימין-רוחב, טור שמאל-אורך
הדמיה לתנועת האויר בחדר ניתוחת: שורה עליונה - מזגן רגיל, שורה אמצעית-תקרה למינרית, שורה תחתונה - אופרגון.
תרשים להמחשת אויר בחדר ניתוח

תנועת אויר בחדר ניתוח

פריסת ראשי אויר מעל האיזור הסטרילי, ובנקודות חיוניות בחדר, מאפשר הבדלי טמפרטורה בין האישור הסטרילי לשאר חלקי החדר.
הצוות אינו מרגיש את זרימת האויר ובכך נמנעות תופעות כגון: קיפאון כתף, לבוש מיוחד, רעש וכו'. תכונות ראשי האויר הייחודיים, בפיזור האויר בחדר, גורם ליניקה יעילה יותר ולכ-50 החלפות אויר בשעה.

תרשים מערך מיזוג אויר בחדר ניתוח

השתלבות במערכת מיזוג אויר

אופרגון משתלבת במערך מיזוג האויר של חדר ניתוח ומאפשרת פיזור אויר בלחץ מבוקר.
כבר בשלב תכנון חדר ניתוח, מתוכנן מערך ראשי האויר לאיזור הסטרילי ולשאר חלקי החדר.
צריכת אנרגיה נמוכה תורמת להורדת עלויות תפעול.
הפחתת זיהומים בלמעלה מ-40%
מתאים לכל חדר בו מתבצעים ניתוחים פתוחים.

Video0
נגן וידאו
Video1
נגן וידאו
Video2
נגן וידאו
Video3
נגן וידאו
Video4
נגן וידאו
Video5
נגן וידאו

קטלוגים להורדה

הקטלוגים העדכניים של היצרן – לקבלת הצעת מחיר ו\או פרטים נוספים, פנו אלינו באמצעות צור קשר