opragon

תקרה למינרית ייחודית לחדרי ניתוח

המערכת החדשנית תוצרת שוודיה, מאפשרת הפחתת זיהומים בקטריאליים בשטח הסטרילי
ובכל חדר הניתוח, עד לרמה של פחות מ-10CFU למ”ק

Avidicare Opragon תקרה למינארית לחדר ניתוח

מערכת Opragon היא ייחודית לחדרי ניתוח, המביאה את רמת הזיהום למינימום של פחות מ- 10CFU (בתקרה למינרית רגילה המדד הבקטריאלי הוא כ-50CFU)
אופרגון היא מערכת אוורור חדשנית שפותחה כדי להפחית בכלמעלה מ-40% את הסיכון לזיהום במהלך הניתוח,
וליצור אוויר נקי (Ultra Clean Air) בחדר הניתוח כולו.
עיקרון הפעולה של המערכת נקרא טמפרטורה נשלטת – TAF תוך כדי אספקת אוויר מקורר בכ-1 מעלה פחות באזור הסטרילי מאשר בשאר החדר, ויוצר יניקה מהירה של האוויר מבלי להפריע לצוות או ליצור קור על ראש\כתפיים\צוואר לצוות סביב שולחן הניתוחים.

המערכת מסוג Opragon 8 יוצרת סביבה של אוויר נקי במיוחד המונע הגעת חלקיקים וחיידקים בחדר הניתוח לאיזור הסטרילי.
באמצעות הטכנולוגיה הייחודית שלנו TAF, שמונה מקלחות האוויר של המערכת מספקות אוויר מעט מקורר יותר למרכז החדר.
העיצוב הייחודי בשילוב עם הצפיפות הגבוהה יותר של האוויר קריר מבטיחים את בטיחות החולה וניצול אנרגטי יעיל של זרימת האויר.
המערכת מאפשרת לשבור את זרמי האויר שנוצר על ידי חום גופם של אנשי הצוות, ובמקביל מונע מערבולת אויר מיותרת.
מערכת האוורור מפנה באופן פעיל את החלקיקים שנשאו חיידקים, לפני שיש בינהם מגע לסביבת חדר הניתוח.
Opragon 8 מורכב מליבה מרכזית של זרימת אוויר אנכית המקיפה את אזור הניתוח, הצוות, והחולה.
המערכת מספקת אוויר מסוננן HEPA מסוננת מהיט”א המצוידת בסוללה לחימום וקירור.
מערכת Opragon מותקן בתקרת חדר הניתוח, יכולה להיות מחובר גם מלמעלה או מן הצדדים, לפי תנאי החדר. המקלחות החיצוניות באוויר מחולקות באופן שווה בתקרה מסביב לאופראגון 8.
חלק זה של המערכת מדלל את מספר החלקיקים הנושאים חיידקים ומקטין את מספר החיידקים באוויר.
Opragon 8 משולבת בקלות בתקרה של חדר, ללא צורך לנצל את מערכת האוורור הקיימת של הבניין.
לבנייה חדשה, הפתרון מותקן יחד עם חלקי מערכת אוורור האחרים של החדר, צורתם ומיקומם מותאמים לכל פרויקט.

Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare
Opragon אופרגון
Opragon by Avidicare
Opragon by Avidicare

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH