SIMEON Sim.Flex התקנת זרועות

 • זרועות למנורות ניתוח

  Sim.Flex

 • מוניטור איכותי לחדר ניתוח

  Sim.Imaging

 • מנורות בדיקה של חברת סימאון

  Sim.Led examination lights

 • מנורת ניתוח של חברת סימאון

  SIMEON BusinessLine

 • מנורת ניתוח משולשת חזקה ועוצמתית

  SIMEON HighLine

אישור משרד הבריאות, אמ”ר מס’: 28550003

SIMEONlogo
איכות בייצור לחברת סימאון

Sim.Flex התקנת זרועות

מערכת זרועות מהפכנית, פטנט Sim.FLEX של זרועות תלויות מודולריות, מאפשרת למתכננים חופש בלתי מוגבל לתכנן את פריסת הזרועות בחדר הניתוח, גם לאחר התקנה.

ניתן להוסיף זרועות נוספות בקלות וללא כל הכנה מראש.
עם אורך זרוע מרבי של עד 2 מטר, גופי התאורה יכולים להשתלב גם בחדרים היברידיים.

זרועות למנורות ניתוח
מנורות ניתוח
זרועות למנורות ניתוח

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH