ביאור המושגים של יחידות המדידה במוניטור מטופל

צג מטופל

הנתונים האלו הם המידע הרפואי החיוני שנאסף ומועבר לצוות הרפואי לצורך אבחון, טיפול וניטור של מטופלים.

C.O – זרימת הדם הלבבית: המדד הזה מציין את כמות הדם שמסתובבת בכלי הדם בלב.
ניטור זרימת הדם הלבבית מאפשר לצוות הרפואי לאתר כשלים בפעילות הלבבית.

NIBP / IBP – לחץ הדם חיצוני. לא תוך חדירה לגוף.

EtC02 – מדד המשקף את רמות חמצן הפוגעות בדם.
ניטור הנשימה והפרמטרים הנגרמים ממנה, כולל סיומם של זמן נפילת חמצן מהדם, יכול לסייע לזיהוי תהליכי הנשימה.

ECG – אלקטרוקרדיוגרמה, קרדיוגרמה: מדד המציג את הפעילות החשמלית בלב, ומאפשר לאבחן בעיות לבביות ולפעולות של הלב.

SpO2 – רווית חמצן הדם הנפלט: מדד המראה את רמת החמצן בדם.
המידע הזה חיוני לזיהוי רמות החמצן בדם ולסננון אם קיימת חוסר בחמצן במערכת הזרימה.

HR / PR – קצב הלב / קצב הדופק: מדדי קצב לב וקצב הדופק, שמציגים את מהירות הפעילות הלבבית והדופק בזמן אמת.

RESP – נשימה: מדד המציג את קצב הנשימה של המטופל, שימושי לניטור התנהגות הנשימה והזיהוי בעיות.

TEMP – טמפ'רטורה: מדד המציג את טמפרטורת הגוף של המטופל, ומשמש לזיהוי נתונים חשובים במקרים של חום גוף.

Multi-gas / O2 – גזי אנסתזיה וגז: מדד המשמש למוניטור רמות הגזים בדם של המטופל, כולל גזי אנסתזיה וחמצן.

BIS – ניטור עומק ההרדמה והסדנה: מדד המשמש לניטור רמות ההרדמה של המטופל, על מנת להבטיח את הרמה הרצוייה.

ARR – אריתמיה: מדד המראה על הפרעות בקצב הלב הרגיל, ויכול לשמש לזיהוי מצבים רפואיים קריטיים.

מוניטור מטופל