ציוד רפואי לוטרינרים

ציוד רפואי לוטרינרים
קטלוג משטחי ואקום לחיות
קטלוג משטחי ואקום לחיות
משאבת מזרק
משאבת מזרק
IOB Medical_Main
שמיכות חימום אויר בעת ניתוח
מחממי עירוי לדם ונוזלים
חימום עירוי ונוזלים לוטרינרים
מרפאה וטרינרית מנורת טיפולים +Sim.Led3500
מרפאה וטרינרית
מנורת טיפולים +Sim.Led3500
חדר ניתוח וטרינרי, 140+160 אלף לוקס, Sim.Led450 + Sim.Led500 ומנשא מסך "26
חדר ניתוח וטרינרי, 140+160 אלף לוקס, Sim.Led450 + Sim.Led500 ומנשא מסך "26
חדר ניתוח וטרינרי, מנורה דו ראשית, Sim.Led500 בעוצמה של 160 אלף לוקס
חדר ניתוח וטרינרי, מנורה דו ראשית, Sim.Led500 בעוצמה של 160 אלף לוקס
חדר ניתוח וטרינרי, מנורה דו ראשית, Sim.Led500 בעוצמה של 160 אלף לוקס
חדר ניתוח וטרינרי, מנורה דו ראשית, Sim.Led500 בעוצמה של 160 אלף לוקס