FT1800

FT1800

מכשיר חימום חד ערוצי

FT2800

FT2800

מכשיר חימום דו ערוצי

WQ618

WQ618

מכשיר חימום ספירלי

FT800

FT800

מכשיר חימום בטמפ' קבועה

מכשירי חימום נוזלים

5 דגמים של מכשירים

שמירת טמפרטורה באמצעות חיישנים ובקר מרכזי עם התראות קוליות וויזואליות

מכשיר חד\דו ערוצי

חימום העירוי במקביל של 2 ערוצי נוזלים

שימוש במתכלים סטנדרטיים המושחלים לשרוול חימום ייעודי

מכשיר חימום ספירלי

לחימום אורך צינור של עד 3.6 מטר

כיוון טמפרטורה רצוייה בהתאם לנדרש בכניסה למטופל

מכשירי חימום חסכוניים

טמפרטורה קבועה וגודל פיזי שונה

מאפשר חיבור למשאבות הזנה \ הזרקה קיימות

מכשירים לחימום עירוי נוזלים ודם.

מחמם דם ועירוי

מחממי דם ועירוי מיועדים לשימוש בכל המקרים בהם יש צורך למנוע היפותרמיה (תת-חום)
אצל המטופל באמצעות עירוי תמיסות או דם קרים.
מכשיר החימום מיועד לנוזלי עירוי, דם לשימוש בהחזרי דם, נוזלים המשמשים בדיאליזה, תמיסות להזנה תוך-מעית או תוך-ורידית ונוזלי שטיפה רפואית.
ניתן להשתמש במחממי דם ועירוי באופן נרחב למניעת היפותרמיה במהלך ניתוחים ולאחריהם במחלקות הרפואיות העיקריות הבאות:
**הרדמה, חדרי ניתוח:** עירוי דם ונוזלים מהיר, עירויי דם ונוזלים במהלך הניתוח
**טיפול נמרץ כללי, לבבי, ילדים:** עירוי דם, הזנה תוך-מעית/תוך-ורידית , החזרי דם
**רפואת חירום, אמבולנס:** עירוי דם ונוזלים מהיר
**דיאליזה:** מניעת התקררות הדם המוחזר בעת טיפולי דיאליזה
**כירורגיה אורולוגית**: שטיפת הערמונית או שלפוחית השתן
**גינקולוגיה, תינוקות, ילדים**: עירוי דם ונוזלים
מחממי הדם והעירוי של Keewell מייצבים את טמפרטורת הדם או הנוזלים הרפואיים לסמוך לטמפרטורת הגוף באמצעות העברת חום לצינורית בה זורם הדם/הנוזל.
הטמפרטורה הנשלטת ומוצגת בתצוגה מתייחסת לטמפרטורה על גבי יחידת החימום עצמה.

מחמם דם ועירוי
חימום נוזלים חד ערוצי דגם FT1800
חימום עירוי בערוץ יחיד של נוזלים או דם.
מכשיר ידידותי וקל לתפעול, עם התראות קול ושמע.
כיוון טמפרטורה ℃33-41
זמן חימום 2min.
התראות בטמפ' ℃42 | ℃32
קצב זרימה ליחיד 25ml/min
מחממי עירוי לדם ונוזלים
חימום נוזלים בטמפ' קבועה דגם FT800
חימום עירוי בטמפרטורה קבועה של ℃39
מכשיר ידידותי וקל לתפעול, עם התראות קול ושמע.
זמן חימום 2min.
התראות בטמפ' ℃42 | ℃33
קצב זרימה 25ml/min
מערכת חימום נוזלים דם עירוי
KEEWELL תוצרת סין
היצרן הסיני Keewell מייצר ומפתח מערכות חימום דם ועירוי מזה כ-20 שנה, ומיישם טכנולוגיות חדשות של בקרה ובטיחות למטופל. מערכות חימום אלו פועלות בהצלחה במדינות רבות בעולם, עם אישור CE ואמ"ר ישראלי.
מערכת חימום נוזלים דם עירוי
מכשיר חימום חסכוני דגם FT70
חימום עירוי בטמפרטורה קבועה של ℃39
מכשיר ידידותי וקל לתפעול, עם התראות קול ושמע.
זמן חימום 3min.
התראות בטמפ' ℃43 | ℃36
קצב זרימה 15ml/min
פרופיל חימום קצר יותר
לוח בקרה פשוט יותר, עם רצועת תלייה
מתאים גם לחיבור למשאבות הזרקה\הזנה.
מחממי עירוי לדם ונוזלים
חימום נוזלים דו ערוצי דגם FT2800
חימום עירוי מקביל בשני ערוצים של נוזלים ודם.
מכשיר ידידותי וקל לתפעול, עם התראות קול ושמע.
כיוון טמפרטורה ℃33-41
זמן חימום 2min.
התראות בטמפ' ℃42 | ℃32
קצב זרימה ליחיד 25ml/min
קצב זרימה לכפול 75ml/min
מחממי עירוי לדם ונוזלים
חימום נוזלים ספירלי דגם QW618
חימום העירוי על גוף חימום ספירלי לנוזלים ודם.
מכשיר ידידותי וקל לתפעול, עם התראות קול ושמע.
כיוון טמפרטורה ℃37-42
זמן חימום 2min.
התראות בטמפ' ℃43 | ℃36
קצב זרימה 100ml/min
חימום נוזלים חדר ניתוח, דיאליזה, היפותרמיה

ההבדלים בין הדגמים

סדרת מחממי הדם והעירוי של KeeWell כוללת 5 דגמים.
לכולם מבנה בסיסי דומה: יחידת בקרה עם מעבד, יחידת חימום, יחידת הפעלה ומתקן תליה/הצמדה.
ההבדל העיקרי הוא ביחידת החימום: * דגם QW618:
מחליף חום מאלומיניום בעל חריצים.
* דגמים FT2800, FT1800, FT800, FT70:
פסים גמישים מחומר סיליקון המהווים את יחידת החימום.
בכל הדגמים, העלאת טמפרטורת הנוזל/הדם מתבצעת כאשר הוא זורם דרך יחידת החימום.
טמפרטורת הנוזל היוצא מהמכשיר נקבעת בעיקר על ידי אורך הצינור המחומם.
גורמים נוספים המשפיעים: טמפרטורת הנוזל הנכנס, טמפרטורת הסביבה, הטמפרטורה שהוגדרה במכשיר וקצב הזרימה.
* דגם QW618 מיועד לעבודה עם צינור באורך 3.6 מטרים ומאפשר חימום מהיר במיוחד.
* דגמי FT מיועדים לשימוש עם צינוריות עירוי סטנדרטיות, נוחים יותר להתקנה ואין בהם איבוד חום בשל חשיפת הצינור.
* ההבדלים בין דגמי FT השונים אינם משמעותיים. לדגם FT2800 שני ערוצי חימום, ל- FT1800 יש ערוץ אחד.
בדגם FT800 לא ניתן לבחור את הטמפרטורה ובדגם FT70 אזור החימום קצר יותר ולוח הבקרה פשוט יותר.
מבנה ארגונומי, מסך תצוגה גדול והתראות באמצעות אזעקה והבהוב נוריות על המכשיר.

Blood and Infusion Warmer

ההבדל בין מכשירי חימום לעירוי נוזלים

טמפרטורת הנוזל ביציאה נקבעת בין היתר על ידי: טמפרטורת המטופל, אורך הצינור המתחמם, הטמפרטורה הראשונית של הנוזל, טמפרטורת החדר, הטמפרטורה שנקבעה וקצב הזרימה.

מחממי עירוי לדם ונוזלים

מאפיינים של מכשירי החימום

מכשיר לחימום נוזלים ודם בעת עירוי.
בטיחותי למטופל, קל לתפעול למשתמש.
מחמם במהירות ובקרה את נוזלי העירוי לטמפרטורה של המטופל.
מיקרופרוססור מובנה לבקרה על טמפרטורה לפני כניסה למטופל.
בקרת החימום נעשית בתוך שרוול החימום (בדגמים עם שרוול ירוק) בתחילתו ובסופו, על ידי חיישנים המנטרים כל העת את הטמפרטורה הסופית ביציאה למטופל.
התראות מיידיות של תאורה ואזעקה על חריגות בטמפרטורה.
מערכת פתוחה - מתאים לכל סוגי מערכות העירוי הקיימות.
עובי חיצוני של צינור עירוי סטנדרטי: 3.5-5מ"מ
אפשרות לקיבוע על עמוד IV או על מסילת מיטה.

מחממי עירוי לדם ונוזלים

ייעוד מכשירי חימום נוזלים ודם

מכשירי החימום מסייעים להימנע מהיפותרמיה וירידת חום הגוף כתוצאה מהחדרת נוזלים למטופל, במהלך או אחרי ניתוח, בזמן אשפוז או קבלת טיפול הדורש החדרת נוזלים. המכשירים משמשים בעת הצורך לעירוי נוזלים, עירוי דם, הזנות להחזרת דם, נוזלי דיאליזה, תזונה אנטרלית או פרנטרלית ותמיסות שטיפה.

מחממי עירוי לדם ונוזלים

שימושי למגוון מחלקות

ניתן להשתמש במחממי הדם והאינפוזיה למניעת היפותרמיה תוך ואחרי ניתוח במחלקות ובמרפאות, כגון: • חדר ניתוח \ הרדמה: עירוי ועירוי דם מהיר. • טיפול נמרץ: עירוי דם, תזונה אנטרלית / פרנטרלית, הזנות להחזרת דם. • טיפול חירום, אמבולנס: עירוי ועירוי דם מהיר. • דיאליזה: הזנות להחזרת דם. • ניתוחים אורולוגיים: תמיסת שטיפה לערמונית או לשלפוחית השתן. • גינקולוגיה, יילודים, רפואת ילדים: עירוי ועירוי דם.

מחמם דם ועירוי

דגמי מכשירי החימום נוזלים

מחממי דם ועירוי של KEEWELL כוללים 5 דגמים.
לכולם אותו מבנה: יחידת בקרת מיקרו-מעבד, יחידת חימום, יחידת כוח ויחידת מתלה.
ההבדל העיקרי הוא ביחידת החימום:
דגם QW618 עם יחידת חימום ספירלית מאלומיניום קשיח
דגם FT2800, FT1800, FT800 ו-FT70 משתמשים בפרופיל חימום מסיליקון גמיש.
עבור כל הדגמים, עליית הטמפרטורה של הנוזל או הדם נשמרת כאשר הוא זורם דרך פרופיל החימום המחומם ובבקרה של החיישנים והמיקרו-מעבד של יחידת החימום.

Blood and Infusion Warmer for Veterinary

לשימוש וטרינרי

ניתן להשתמש במחממי הדם והאינפוזיה למניעת היפותרמיה במרפאות וטרינריות.
• טיפול נמרץ: עירוי דם, תזונה אנטרלית / פרנטרלית, הזנות להחזרת דם.

סירטוני הדרכה

במפעל בסין
ובאתרי התקנה של המכשירים

קטלוגים להורדה

הקטלוגים העדכניים של היצרן – לקבלת הצעת מחיר ו\או פרטים נוספים, פנו אלינו באמצעות צור קשר