איך מודדים עוצמה של תאורה בחדר ניתוח

LuxMeter

מדידה מדויקת וכמותית של עוצמה ובהירות האור, חיונית בחדרי ניתוח וטיפולים וחשוב בהבטחת יעילות ובטיחות.
עוצמת תאורה נמדדת בערכים של LUX ככל שערך הלוקס גבוה יותר כך עוצמת התאורה חזקה יותר.
מדידת הלוקס מהווה מדד לקליטת עוצמת התאורה על פי העין האנושית, בניצב לשטח מוסכם וקבוע.
מדידת העוצמה נעשית באמצעות LUX METER מכוייל, המאפשר דיוק של מדידת העוצמה.

אופן מדידת העוצמת תאורת לד בחדר ניתוח:

ראש המנורה צריך להיות במרחק של 1 מטר מהסנסור של מכשיר הבדיקה.
למדידת מקסימום עוצמה של מנורה, יש להדליק את המנורה במקסימום עוצמה ומירכוז המיקוד.
אלומת האור חייבת להיות מוקרנת למרכז הסנסור על מנת לקבל מדידה נכונה.
לעיתים יש צורך להזיז את הסנסור במספר מילימטרים לכל כיוון עד אשר מקבלים את החיווי המקסימאלי של מדידת העוצמה.
במידה ורוצים למדוד גם את ערך המינימום של המנורה, יש לבצע את אותן פעולות, לאחר כיוון עוצמת המנורה למצב מינימאלי ומיקוד מקסימאלי.

לבדיקת העוצמה והביצועים של המנורה שלך, צור קשר ונגיע למדוד.